şiirim

Bu benim yeni şiirim

This is my new song.

Barney, senin için kısa bir şiirim var.

Hey, Barney. I got a little poem for you.

Selam, Barney. Senin için bir şiirim var.

Barney, I got a little poem for you.

Bu da benim sana şiirim.

It's my poem to you.

Bu benim şiirim.

That's my poem!

Sadece bu iki şiirim var.

I've only got two poems.

Bir dahaki şiirim Evet lütfen.

My next verse" Yes, please.

Belki o da benim "Sevinç Şiirim".

Maybe that's my "Ode to Joy".

Tek şiirim, senin bir gülümsemen.

My only verse is your smile.

Başkan bana seslendi, "Pinky, nerede benim şiirim?

And I hear the President, "Pinsky, where's my poem?