şoförümüz

Burada bir otobüs şoförümüz var şurada bir avukat şu şirin şey de burada.

We got a, uh, bus driver here, a lawyer there, this pretty young thing here.

O bizim şoförümüz bile değil.

He is not even our driver.

O bizim şoförümüz.

He's our driver.

Evet, artık bizim şoförümüz.

Yeah, he's our driver now.

Bu bizim kayıp şoförümüz,

It's our missing truck driver,

Bekleyen müşteriler var ve şoförümüz yok.

We have customers waiting and no driver.

O bizim şoförümüz mü?

Is he our driver?

Kör bir taksi şoförümüz var.

Great! A blind cab driver.

Şoförümüz iki elini de kaybetti.

Driver lost both his hands.

O zaman şoförümüz Bob ve

And then Bob's our driver, and