A.J

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K., L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Ama ben A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K değilim.

And I'm not A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O.

Çünkü vazgeçmek için çok erken, A.J ve başka bir şey yapmak için de çok geç.

'Cause it's too early to give up, A.J and too late to do anything else.

N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A!

N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A!

A, B, C, D, J, K

A, B, C, D, J, K

Benim adım A.J. Cooper ve az önce burayı satın aldım.

I'm A.J. Cooper, and I just bought the place.

A.J., benim seçimim. Benim seçimim, senin değil.

A.J. is my choice my choice and not yours.