Turkish-English translations for ABD:

U.S. · US · States · USA · U.S.A. · United States · U.S. of A. · America · American · half · other translations

ABD U.S.

Ian Doyle ile bir yıl önce, Bir savaş başladı. Bu takım ve ABD hükümeti bu işi bitirmek zorunda kaldı.

You started a war with Ian Doyle years ago that this team and the U.S. government had to finish.

ABD Eyalet Yargıcı Walter Cleland, yaklaşık bir saat önce odasında öldürüldü.

U.S. District judge walter cleland was murdered In his chambers approximately an hour ago.

Teğmen Shane Wolfe, ABD Donanması.

Lieutenant Shane Wolfe, U.S. Navy.

Click to see more example sentences
ABD US

ABD için kötü, değil mi Jim?

Bad for the US, right, Jim?

İki milyon ABD.

Two million. US.

Marcus Chaplin bir ABD Donanma gemisine asla ateş açmaz, asla.

Marcus Chaplin will never fire on a US Navy ship, ever.

Click to see more example sentences
ABD States

ABD Hava Kuvvetleri Güvenlik Gücü.

United States Air Force Security Forces.

Yüzbaşı Jerome, ABD Deniz Kuvvetleri.

Capt. Jerome, United States Marine Corps.

ABD insansız hava aracı Kuzeybatı Pakistan'da araç vuruyor.

United States Predator drone strikes vehicle in northwest Pakistan.

Click to see more example sentences
ABD USA

ABD, ABD, ABD veya İngiltere, İngiltere.

USA, USA, USA or England, England.

Louise Bryant, Croton, Hudson,.. New York, ABD.

Louise Bryant, Croton-on-Hudson, "New York, USA.

Selam ben Jessie, bir küçük şehrinden ABD'nin.

Hello, I'm Jessie, from any little town USA

Click to see more example sentences
ABD U.S.A.

Ian Doyle ile bir yıl önce, Bir savaş başladı. Bu takım ve ABD hükümeti bu işi bitirmek zorunda kaldı.

You started a war with Ian Doyle years ago that this team and the U.S. government had to finish.

Ah, imkansız, ama bu kadarını biliyorum O bir ABD askeri cerrah tarafından tedavi oldu.

Uh, improbable, but this much I know she was treated by a U.S. military surgeon.

Ben ABD vatandaşı değil miyim?

I'm a U.S. Citizen, ain't I?

Click to see more example sentences
ABD United States

ABD Hava Kuvvetleri Güvenlik Gücü.

United States Air Force Security Forces.

ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki nükleer rekabetin başka bir yan ürünü daha oldu.

The nuclear rivalry between the United States and the Soviet Union had another byproduct.

ABD Ordusu Hava Kuvvetleri.

United States Army Air Corps.

Click to see more example sentences
ABD U.S. of A.

Evet, ABD Tarım Bakanlığı'nın bir toprak veritabanı var.

Yep, U.S. department of agriculture keeps a soil database.

Şimdi ABD Irak'tan çekilsin.

Now U.S.A. out of Iraq.

PAULA BIREN CINCINNATI, ABD AUSCHWITZ KURTULANI

PAULA BlREN ClNClNNATI U.S.A. survivor of Auschwitz

Click to see more example sentences
ABD America

ABD ile Güney Amerika arasında.

Between the US and South America

Hitler ABD'ye savaş ilan etti.

Hitler has declared war on America.

ABD Amerika demek.

USA means America.

Click to see more example sentences
ABD American

Ama sonra kaybetti ABD'li boksör önce.

But then lost before an American boxer.

Roger Grabowski, müsteşar, ABD, Merkezi Hükümetten.

Roger Grabowski, undersecretary, Central American affairs.

Ben Amerikalı bir diplomatım. ABD Büyükeliçiği için çalışıyorum.

I'm an American diplomat, working for the U.S. embassy.

Click to see more example sentences
ABD half

Yarı ABD, yarı Hindistan.

Half US, half India.