Alamos

Şikago, San Francisco, Los Alamos

Chicago, San Francisco, Los Alamos,

Ama Alamo'yu almak her şeyi değiştirdi.

But taking the Alamo changed everything.

Hala Alamo'yu düşünüyorsunuz, değil mi?

You're still thinking Alamo, right? Huh?

Alamo için hazır olun.

Get ready for the Alamo.

Evet, Alamo Eyaleti, Arkeoloji bölümünde.

Yeah. Department of archaeology, Alamo State.

Alamo Freeze bir teklif yaptı.

Alamo Freeze made me an offer.

Alamo adamım o ben değildim?

Alamo, man, it wasn't me.

Bay Alamos, lütfen.

Mr. Alamos, please.

Merhaba, Alamo Çayevi'ne hoş geldiniz.

Hi, folks. Welcome to Alamo Brewhouse.

Alamo Çayevi'ne hoş geldiniz.

Welcome to Alamo Brewhouse.