Alatriste

Yüzbaşı Alatriste için.

For Captain Alatriste.

Gördüğünüz gibi Don Luis, bay Alatriste hem fakir hem de kibirli.

As you see, don Luis, senor Alatriste is both poor and haughty.

Çok fazla içiyorsun, Alatriste.

You drink too much, Alatriste.

Yüzbaşı Alatriste benim sorunum.

Captain Alatriste is my business.

Bu yüzbaşı Alatriste olmalı!

If it isn't Captain Alatriste!

Ekselansları, Yüzbaşı Alatriste'ye gelince

Excellency, regarding that Captain Alatriste