Alexander

Evlendik ve üç çocuğumuz oldu. İkizlerimiz, Andrew ve Alexander, ve sonra da küçük bir kız, Jennifer.

We married and had three children twin boys, Andrew and Alexander and then later, a little girl, Jennifer.

İkizlerimiz, Andrew ve Alexander, ve sonra da küçük bir kız, Jennifer.

Twin boys, Andrew and Alexander, and then later, a little girl, Jennifer.

Dutch George, Ellen Darling, şimdi de bu Alexander denen adam. Aralarında bir bağlantı var dersiniz?

Dutch george, ellen darling and now this alexander guy. you think there's a connection.

Alexander Joseph Luthor. Bu mahkeme seni, insanlığa karşı işlediğin bütün suçlardan suçlu bulmuştur.

Alexander Joseph Luthor this court finds you guilty on all counts of crimes against humanity.

Bu Alexander Graham Bell'in "Watson, buraya gel." demesi gibi.

This is like Alexander Graham Bell saying, "Watson, come here.

Şurada Alexander Graham Bell'in icat ettiği bir şey var.

There's this thing. Alexander Graham Bell invented it.

Chase Alexander ismi sana bir şey ifade ediyor mu?

Does the name chase alexander mean anything to you?

Evet, Dr. Alexander Adams için bir mesaj bırakacağım.

Yeah, this is a message for Dr. Alexander Adams.

Kate, Nathan ve Alexander mevzusu

But Kate and Nathan and Alexander,

Benim adım Alexander, ve ben kötü günler konusunda uzmanım.

My name is Alexander, and I'm the expert in bad days.