Alice

Alice, ben senim ve sana çok önemli bir şey söyleyeceğim..

Alice, I'm you and I have something very important to say to you.

Ve Alice seni tekrar görmek ne hoş.

And, Alice how nice to see you again.

Sen ve Alice ne olacak? Ben ve Alice diye bir şey yok.

What about you and alice? there is no me and alice.

Kız kardeşinin sesi çok iyiydi. Ama Alice'in nazik bir ruhu vardı. Tatlı ve nazik bir ruh.

Her sister had the voice but Alice was a gentle soul, a sweet and a gentle soul.

Alice, biliyorum mükemmel bir ebeveyn olmaya çalışıyorsun ama tatlım, böyle bir şey yok.

Alice, I know you're trying to be a perfect parent but, honey, there's no such thing.

Bu arada Alice, seni tekrar görmek ne kadar güzel.

Oh and Alice? How nice to see you again.

Ve şimdi de burada yeni bir Alice var.

And now there's a new Alice here.

Ben Alice'im, ve bu benim sesim, ve ben patronum.

I'm Alice, and this is my voice, and I'm the boss.

Bu güzel parti için çok teşekkürler Alice.

Thank you so much for this lovely party, Alice.

Alice bana senin hakkında çok hoş şeyler anlattı.

Alice told me so many nice things about you.