Aloysius

Topçu Çavuşu Aloysius Murphy. Birleşik Devletler Denizcilik Birliği, efendim.

Gunnery Sergeant Aloysius Murphy, United States Marine Corps, sir.

Topçu Çavuşu Aloysius Murphy.

Gunnery Sergeant Aloysius Murphy,

St Phillip ve St James, Katolik bir okul St Aloysius var ve St Barnabas, başka bir Anglikan okulu var.

St Phillip and St James, there's St Aloysius, a Catholic school, and there's St Barnabas, another Anglican school.

Patrick Aloysius Mahoney, Amerikan vatandaşı.

Patrick Aloysius Mahoney, American citizen.

Aloysius, Leydi Castleroy, korkunç bir şey oldu.

Aloysius, Lady Castleroy, something terrible has happened.

Ve Bay Aloysius Gogarty nereye giderse, Bayan Aloysius Gogarty da oraya gider.

And where Aloysius Gogarty goes, Mrs. Aloysius Gogarty goes, too.

Bak, bu Aloysius O'Hare.

Oh, look, it's Aloysius O'Hare

Sen bir utanç kaynağısın Aloysius Creevey.

You're a disgrace, Aloysius Creevey.

Steven Aloysius Williams.

Steven Aloysius Williams.

Baş piskopos Fulton Aloysius Meehan.

Archbishop Fulton Aloysius Meehan.