Amerika'nın

Bu gece Amerika'nın bir köşesinde bir lise basketbol karşılaşması ve orada da harika bir hikaye var.

There's a high school basketball game tonight somewhere in america, and there's a great story there.

Söylemek istediğim Amerika'nın en güçlü süper silahı olabilir ama yine de bir doktora ihtiyacı var.

What I mean is, he might be America's most powerful super weapon, but he still needs a doctor.

Bu gece Amerika'nın bir köşesinde bir lise basketbol maçı vardı.

There was a high school basketball game tonight somewhere in America.

Bu beyazlar için yasadışı. Ama sen Amerika'nın özgür bir ülke olduğunu söylemiştin.

That's illegal for white people. but, you said America was a free country.

Bir kaç yıl önce diğer bir dev canavar, Amerika'nın New York şehrine saldırdı.

A few years ago another giant monster attacked eastern America at New York City.

Güvenlik yok Amerika'nın en çok aranan adamı.

No security for the most wanted man in America.

Ve, tabi ki, Kaptan Amerika'nın kalkanı Kaptan Çin tarafından yapıldı.

And, of course, Captain America's shield is built by Captain China.

Bayanlar ve baylar Amerika'nın komedi kraliçesi Joan Rivers.

Ladies and gentlemen, America's queen of comedy, Joan Rivers.

Ve şimdi Amerika' nın altın çocuğu ve daha başka bir sürü iyi asker öldü.

And now America's golden boy, and a lot of other good men are dead.

Ve sonra, elbette Kuzey Amerika'nın geri kalanı.

And then, of course, the rest of North America.