Amplifikatörlerden

Amplifikatörlerden, elektro gitarlardan bahsediyorum, belki lazerler, ve duman makineleri

We're talking amps, electric guitars, maybe even lasers and smoke machines.

Onun psişik amplifikatörü olmadan, gücü büyük ölçüde azaldı.

Without his psychic amplifier, his power is greatly diminished.

Bilim adamları, sana daha çok amplifikatör yaparlar.

Scientists, they'll build you more amplifiers.

Sana daha çok amplifikatör yaparlar.

They'll build you more amplifiers.

Bu bir amplifikatör.

It's an amplifier.

Sana başka bir amplifikatör yapacağım.

I will build you another amplifier.

Hayır. Bana kolyeleri ve amplifikatörleri verdin.

You gave me the pendants and amplifiers.

Payıma düşen bir gitar, amplifikatör ve sırt çantası.

My share is one guitar, one amp, and one knapsack.