Antarktika'da

Oslo'dan bir eski dostum ve meslektaşım Antarktika'da bir jeolojik bir araştırma projesi yürütüyor.

An old friend of mine, a colleague of Oslo, runs a geological research station in Antarctica.

Antarktika'da devasa kalınlıkta buz tabakası ve altında da bu "sıvı" göl var.

Antarctica has a huge thick ice crust and underneath there is this liquid lake.

Siyah beyaz olan ve Antarktika'da yaşayan şey nedir?

What's black and white and lives in Antarctica?

İyi akşamlar. Kaptan Scott da Antarktika'dan imparator pengueni getirdi.

Good evening. Captain Scott, the emperor penguin from Antarctica.

Yani Antarktika'da hiç Eskimo olmaması gibi mi?

You mean like no Eskimo in Antarctica?

Antarktika da bir tane var.

There's one in Antarctica.

Hmm. ah-hah, Antarktika da değil fakat burada, güzel bir isim.

Uh-uh, uh-uh-uh. in Iceland but here, it's a good name.

Kuzey Kutbu ya da Antarktika.

The Arctic or the Antarctic.