Antipati

Antipati bir doktor için en kötü şeydir.

Antipathy is the worst thing for a Doctor.

Hmm, ve Hammond hakkındaki gerçek antipati yaratabilir.

Hmm, and the truth about hammond Could spread disaffection.

Büyük bir antipati dalgası.

A big wave of antipathy.