Turkish-English translations for Arapça:

Arabic, Arab · Arabian · other translations

Arapça Arabic, Arab

Yaklaşık yarım saat önce Arapça bir şeyler buldum. Ama İngilizce bir şey yok.

I found something in Arab language about half an hour ago, but nothing in English.

Sadece Avrupa'da, Arap ülkelerinde değil.

Europe only, not the Arab countries.

İngiliz kızı mı? Yoksa Arap kızı mı?

The English Girls or the Arab Girls?

Click to see more example sentences
Arapça Arabian

Gerçek bir Arap halısıdır, Sayın Başkan.

A real Arabian carpet, Mr President.

Bazı Arap ülkelerinde bu, evli olmakla aynı şey.

In some Arabian countries, that's the same as being married.

Hadi ama, ufak bir arap terliği

Come on, a little gold Arabian slipper.

Click to see more example sentences