Turkish-English translations for Arjantin:

Argentina · Argentine · Argentinean · Argentinian · other translations

Arjantin Argentina

Arjantin, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, hepsi yardım etmek istiyor.

Argentina, Brazil, France, Germany, Italy, all want to help us.

Buenos Aires, Arjantin.

Buenos Aires, Argentina.

Arjantin, benim için ağlama

Don't cry for me, Argentina

Click to see more example sentences
Arjantin Argentine

Bu bir Arjantin gazetesi.

This is an Argentine paper.

Ve sonra, bir Arjantinli, İspanyol Juan Gimenez'i buldum.

And then I find an Argentine, a Spanish, Juan Gimenez.

Sabırlı ol biraz. Arjantin kadınları özel bir türdür.

Be patient, Argentine women are a special breed.

Click to see more example sentences
Arjantin Argentinean

Bay Perez, eğer Arjantinli iseniz size porselen kaplama öneremeyeceğim.

Mr. Perez, if you were Argentinean I wouldn't recommend porcelain veneers.

Arjantinli Diplomat, bir "Grey's Anatomy" hayranıymış da.

The argentinean diplomat is a fan of "Grey's Anatomy.

Bizde ise sadece bir schnauzer ve Arjantinli tenisçi vardı.

All we had was a schnauzer and an Argentinean tennis pro.

Click to see more example sentences
Arjantin Argentinian

Siyah ve sarı renkli bir Arjantin taksisiydi.

It was an Argentinian cab, black and yellow.

Kadrolarında sadece İspanyol, Arjantin ve Brezilyalılar var.

They only have Spanish, Argentinian and Brazilians.

Ben bir Arjantin Camel'iyim

I'm an Argentinian Carnelian.

Click to see more example sentences