Arkady

Bu hafta şehirde büyük bir uzay sempozyumu var biz de Arkady'i görmek için burada kalıyoruz.

There's a big space symposium in town this week, so we stay at Huxley to see Arkady.

Arkady Balagan, Tyler Kirkpatrick önceden NASA'daydı, şimdi benim yardımcı pilotum.

Arkady Balagan, Tyler Kirkpatrick, formerly of NASA now my copilot.

Ben büyük usta Arkady Balagan için çalışıyorum.

Well, I'm working for grandmaster Arkady Balagan

Ray, bu da Arkady Balagan kocası.

Ray, this is Arkady Balagan Her husband.

Sen ne düşünüyorsun, Arkady?

What do you think, Arkady?

Arkady, bu seninle ilgili değil.

Arkady, this is not about you.

Arkady Balagan, bu Ray.

Arkady Balagan, this is Ray.

Screenplay by Arkady STRUGATSKY and Boris STRUGATSKY based upon the story "Roadside Picnic

Screenplay: Arkady STRUGATSKY, Boris STRUGATSKY Based upon the story "Roadside Picnic

Arkady'i hiç bu kadar endişeli görmemiştim.

I've never seen Arkady that worried.

Arkady, nana Faye.

Arkady, nana Faye.