Arthur

Teklif için teşekkür ederim ama Arthur öldü ve bu konuda yapabileceğim bir şey yok.

Oh, I appreciate the offer, but Arthur is gone and there's nothing I can do about it.

Ve bu güzel kız içeri girdi, ve ben Arthur'a dönüp dedim ki "Arthur, şu kızı görüyor musun?

And this beautiful girl walked in, and I turned to Arthur and I said "Arthur, you see that girl?

Mutlu yıllar sevgili Arthur Mutlu yıllar sana

Happy birthday Dear Arthur Happy birthday To you

Ben yalnızca seni korumaya çalışıyorum, Arthur. Benim adım Scott!

I'm just trying to protect you, arthur. my name is scott!

Arthur ve ben çok ilginç bir bir saat geçirdik.

Well, Arthur and I have had a very interesting hour.

Arthur, sana özel bir soru sorabilir miyim?

Arthur, can I ask you a personal question?

Arthur, sana söylemem gereken bir şey var.

Okay, Arthur, I've got something to tell you.

Oh, sevgili Arthur, ona ne kadar iyi bir arkadaş oldun.

Oh, my dear Arthur. What a good friend you are to him.

Arthur, ihtiyacın olan başka bir şey var mı?

Hey, look, Arthur, is there anything else you need?

Söylemek istediğin bir şey mi var Arthur?

There is something you would like to say, Arthur?