Artie

Artie ve ben bunun hakkında çok konuştuk, ve bu kesinlikle bizim istediğimiz şey.

Artie and I have talked about it a lot, and it's definitely what we want.

Artie, bu bizim için ikinci bir şans dedim.

I said, "Artie, this is a second chance for us.

Hayır, senin suçun değil Artie, tamam mı?

No, no, this is not your fault, Artie, okay?

Bence harika birisin Artie ama berbat bir erkek arkadaşsın.

I think you're great, Artie, but you're a terrible boyfriend.

Kız aynı zamanda Gina ve Trudy'e biletleri göstermiş Bay ve Bayan Artie Rollins adına.

She also showed Gina and Trudy the tickets, under the names of Mr. And Mrs. Artie Rollins.

Ve hayır Artie benim yaptığım bir şey yüzünden değil.

And no, Artie, it's not because of anything I did.

Ajan Artie Rosen, Federal Araştırma Bürosu.

Agent Artie Rosen, Federal Bureau of Investigations.

Artie, seni bu şekilde daha önce de gördük.

Artie, we've both seen you like this before.

Onun için ne kadar istiyorsun Artie?

How much you want for him, Artie?

Ne var biliyor musun Artie?

Hey, you know what, Artie?