Asher'ın

John Doe ve Henri Bisonnette arasında bir belirsizlik var fakat bu Asher'ın hareket etmediği anlamına gelmez.

There's a gap between John Doe and Henri Bisonnette but that doesn't mean Asher was dormant.