Asya'ya

Uzaylılar, zombiler ya da Asya'lı küçük hayalet kızlar gibi değiller.

They're scarier. It's not aliens or zombies or little Asian ghost girls.

Fransa, Amerika, Hindistan, Asya ya da Avustralya'ya gidebilirsiniz.

You could go to France or America India, Asia or Australia

Kim bilir, muhtemelen Asya'dadır ya da New York.

Who knows, she's probably in Asia or New York.

Hiçbir açıklama yapmadan üç yıl önce Asya'ya gitti.

Three years ago, without any explanation, he left for Asia.

Hiç Güneydoğu Asya'ya gittin mi, Damien?

You ever been to Southeast Asia, Damien?

Son zamanlarda Asya'ya gittin mi?

Have you been to Asia lately?

Asya ya da Afrika'da balayına çıkarız.

We'll honeymoon in Asia or Africa.

Asya'ya yeni bir rota açmak için.

To open a new route to Asia.

Ben de Güneydoğu Asya'ya gitmiştim.

See, I've been to southeast Asia.

Güneydoğu Asya'ya özgü bir tür.

Species native to Southeast Asia.