Turkish-English translations for Asyalı:

Asian · Asiatic · other translations

Asyalı Asian

Ona "Asyalı ben" demeye devam edecek misin? Çünkü benim için bir sorun oluyor.

Are you gonna keep calling her "Asian me," because it's becoming a problem for me.

Zengin asyalı işadamları bir tanesi için binlerce ödeme yapıyorlar.

Rich Asian businessmen now pay thousands for one in costume.

Beni izle Asyalı kardeşim.

Follow me, my Asian brother.

Click to see more example sentences
Asyalı Asiatic

Gerçek bir Asyalı siyah adam.

A true Asiatic black man.