Turkish-English translations for Avrupa:

Europe · European · euro · EU · Europa · other translations

Avrupa Europe

Eğer bu odada bir patlama olsaydı bu Avrupa için bir çözüm olurdu.

If there were an explosion in this room now it'd be the solution for Europe.

Fransa, Avrupa'da en yüksek intihar oranına sahip.

France has the highest suicide rate in Europe.

Sana Avrupa daha yakın yoksa Ay gibi?

like, what's closer to you now the moon or Europe?

Click to see more example sentences
Avrupa European

Her zaman, bir Avrupa savaşı olmayacak ama her zaman bir imparatorluk olacak.

There won't always be a European war, but there'll always be an Empire.

Avrupa'da şimdi yeni bir şey var, Avrupa Birliği.

ln Europe we've got a new thing, the European Union.

Bu yılki Avrupa Zirvesi özellikle çok ilginçti.

This year's European summit was particularly interesting.

Click to see more example sentences
Avrupa euro

Ama Avrupa testim var benim.

But I have a Euro quiz.

Disney geldi ve Avrupa Disney'i inşa etti.

Disney came over and built Euro Disney.

Avrupa EU

Bernard Liertaer Avrupa Birliği Para Sisteminin Kurucusu

Bernard Liertaer Founder of the EU Currency System

Avrupa Europa

Avrupa Pasifika, Yeni Amerikan İttifakı.

Europa, Pacifica, the New American Alliance.