Turkish-English translations for Avrupalı:

European · other translations

Avrupalı European

Şey, arkadaşlarımın arasında bir Japon savaş sanatçısı var ve bir Avrupalı savaş sanatçısı.

Well, among my friends there is one Japanese martial artist and one European martial artist

Sen bir tür genel Avrupalı melez misin?

What are you some kind of generic European hybrid?

Doğu Avrupalı bir kız, bir Çek kızı var mı?

Do you have Eastern European girl, Czech girl?

Click to see more example sentences