Turkish-English translations for Avusturyalı:

Austrian · other translations

Avusturyalı Austrian

Nasıl olur da bütün bir geceyi bir yabancıyla bir Avusturyalı subayla geçirebildim?

How could I have spent the whole night with a stranger, an Austrian officer?

Guido Von Liszt adında bir Avusturyalı yazar ve okültist, Blavatski'nin fikrini, bir Aryan ırkı fikrine dönüştürür.

An Austrian writer and occultist named Guido von Liszt picks up Blavatski's idea of an Aryan race.

Düşman, Jörg Lanz von Liebenfels adında eski bir Avusturyalı keşiş tarafından sağlanır.

An enemy is supplied by a former Austrian monk named Jörg Lanz von Liebenfels.

Click to see more example sentences