Bahçesi

Tıpkı "Gizli Bahçe" gibi olacak. Ama o süper hasta velet olmayacak, değil mi?

It is gonna be just like "The Secret Garden," but without that super sick kid, right?

Bu kısım bir rüya sanırım. Bir kule ve çan var, aşağıda da bir bahçe.

This part is a dream I think there there's a tower and a bell, and a garden below

Uzun zaman önce bir yazın tam burada, bu bahçede otururken Sebastian dedi ki, "Anne, şunu dinle.

One long ago summer, sitting right here in this garden Sebastian said to me, "Mother, listen to this.

Arka bahçede hala bir araba var, değil mi?

There's still a car out back, isn't there?

Gerçekten iyi bir yere. güneşli büyük bir evi olan, çiçeklerle dolu bir bahçesi, çalan bir piyano sesi,

To a really good place. With a big sunny house, a garden full of flowers, the sound of piano playing,

Her sabah ve her öğleden sonra annem bu bahçeyi bana tarif ederdi.

Every morning and every afternoon my mother would describe this garden to me.

Bayanlar ve Baylar, tüm yaştan çocuklar Central Park Hayvanat Bahçesi gururla sunar:

Ladies and gentlemen, children of all ages, the Central Park Zoo proudly presents:

Gerçekten de güzel bir bahçe.

This really is a beautiful garden.

Artık güzel bir dairesi ve bir bahçesi var.

Now she has a fine apartment and a beautiful garden.

Bir gün kendimize ait bir evimiz olacak, Bahçesinde ağaçlar ve bir de nehir.

We'll have our own house one day, with trees in the garden and a river.