Turkish-English translations for Baltık:

Baltic · other translations

Baltık Baltic

Baltık Denizi Kuzey Denizi İngiliz Kanalı İrlanda Denizi Bering Denizi.

Baltic Sea North Sea English Channel Irish Sea Bering Sea.

Bu sabah Baltık gemisinden gönderilen bir buzdağı uyarısı var.

This morning we got an iceberg warning from the Baltic.

Baltık Denizinden taze Ringa ve krema

Fresh herring from the Baltic, and cream

Click to see more example sentences