Basington'ın

Ayrıca, kendisi John Basington'ın sevgilisi ve para sömürmeye çok alışkın.

Besides, she is Sir John Basington's minx and accustomed to hasty withdrawals!