Turkish-English translations for Bavyera:

Bavarian · Bavaria · other translations

Bavyera Bavarian

Adolf Wagner, Münich-Yukarı Bavyera Bölge Sorumlusu, İçişleri Bakanı ve SA-Üstgrup lideri

Adolf Wagner, Gauleiter of Munich, Bavarian Interior Minister and SA Obergruppenführer

Zane için duble sütlü campucinne. Jo için de Bavyera usulü espresso.

Triple campucinne double foam latte for Zane, and Bavarian espresso hammer for Jo.

Bu Bavyera aksanından nefret ediyorum!

I hate this stupid Bavarian crap!

Click to see more example sentences
Bavyera Bavaria

Bavyera bir presese sahip olacak ve Fransa, yeni ticaret yollarına sahip olacak.

Bavaria gets a princess, and France will have access to new trade routes.

Bavyera gerçekten çok güzel bir yer.

Bavaria is really a beautiful place.

Burası Brooklyn dostum, Bavyera değil.

This is Brooklyn, buddy. Not Bavaria.

Click to see more example sentences