Bayramlar

Mutlu bayramlar, Starling şehri.

Happy holidays, Starling City.

Mutlu bayramlar Dawson.

Happy Halloween, Dawson.

Pazar günleri ve bayramlar hariç ziyaret yok.

Ain't no visiting, except Sunday and holidays.

Mutlu bayramlar bayım.

Happy Halloween, sir.

Mutlu bayramlar, Brenda.

Happy Thanksgiving, Brenda.

Bayramlar, Bütün dünya bayılır onlara.

Holidays, the whole world loves them.

Mutlu insani bayramlar, baba.

Happy human holiday, dad.

İyi bayramlar, beyler. Özür dilerim yoldaşlar.

Happy holiday, gentlemen sorry comrades!

İyi bayramlar, sevgili yoldaşlar.

Happy holiday, dear comrades!

İyi bayramlar, Şerif Bellefleur.

Happy Halloween, Sheriff Bellefleur.