Bazıları

Bazıları için bu güzel bir gün olacak.

For some, this will be a good day.

Ama bazıları için artık çok geç zaten.

'But, for some, it is already too late.'

Bazıları bir şey söyler, bazıları da başka bir şey.

Some people say one thing, some people say something else.

Bazıları çok iyi.

Some very good.

Bazıları kadar iyi değil ama.

Not as good as some people.

Sadece bazıları için de değil, herkes için

No, not just for some, but for everyone.

Bu bazıları için çok bir uzun süre.

That's a long time for some people.

Hepsi değil ama bazıları.

Yes. Not all, but some.

Evet, bazıları bana öyle der.

Yes, some people call me that.

Çünkü bazı şeyler asla değişmez Jason ve bazıları da değişir.

Because some things never change, Jason and some things do.