Bazen

Bazen bir ev, yalnızca bir ev demektir.

Sometimes a house is just a house.

bazen gerçekten yalnız hissediyorum.

I feel really alone sometimes.

Bazen, ben de aynı şeyi diliyorum.

Well, sometimes I wish the same thing.

Bazen, bir dakika bir saat gibi geçer, bilirsin?

Sometimes, a minute will last like an hour, you know?

Bazen iyi bir adam olmanın da bir bedeli vardır.

Sometimes being a good guy has its price.

Bazen tek kız olmaktan nefret ediyorum.

Sometimes, I hate being the only girl.

Bazen hayat adil değildir.

Sometimes life isn't fair.

Kötü şans bazen iyi şans olabilir.

Sometimes bad luck can be good luck.

Bazen göz kamaştırıcı bir kadındır, bazen en iyi Pazar kıyafetleriyle yaşlı bir adam.

Sometimes it's a gorgeous woman. Sometimes an old man in his Sunday best.

Bazen de değil.

Sometimes it's not.