Bazen

Yine de bazen diyorum ki

Still, sometimes I think

Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Bazen cevaplar o kadar basit olmaz.

Sorry to disappoint you, but sometimes the answers just aren't that simple.

Bazen bundan da fazla veriyorum.

Sometimes I give more than that.

Çocuklar bazen garip şeyler yaparlar.

Kids do strange things sometimes

Kusura bakmayın doktor, o bazen böyle oluyor.

Sorry, doctor, he gets like this sometimes.

Bazen, çocuk, insanlar sadece birbirlerine yardım ederler.

Sometimes, kid, people just help each other out.

Bazen, ölüm daha iyidir.

Sometimes, dead is better.

Bilmiyorum. İnsanlar bazen değişir.

I mean, people change sometimes.

Bazen insanların yanlış şeyler yapmak için doğru sebepleri vardır.

Sometimes, people do the wrong things for the right reasons. No.

Evet, ben de bazen öyle hissettim.

Well, sometimes it felt like it.