Bebeği

Herkes sever bir bebeği İşte bu yüzden seviyorum ben seni Güzel bebek Güzel bebek..

Huh? Everybody loves a baby That's why I'm in love with you Pretty baby Pretty baby

Bak, ben kötü biri değilim. Ve onun iyi, iyi bir bebek olduğunu biliyorum.

And, hey, I'm not a bad guy, and I see her and she's good, you know.

Bebek için ona verecek paran var mı. Çünkü çok büyük sorun.

Do you have money to give her for the baby because it's big problem.

Evet, evet. Herkes sever bir bebeği İşte bu yüzden seviyorum ben seni

Oh, yes. Everybody loves a baby That's why I'm in love with you

Ben hep, sen ve bu bebek için burada olacağım, anlıyor musun?

Now, I'm gonna always be here for you and this baby, you understand?

Bu yüzden, bu bebek benim için çok önemli.

That's why this baby is so important to me.

Ben güzel bebek için her şeyi yapmak istiyorum.

I want to do everything for the baby beautiful.

Herkes sever bir bebeği İşte bu yüzden seviyorum ben seni

Everybody loves a baby, that's why I'm in love with you.

Bu bebek gerçekten çok özel bir şey olacak.

This baby, is really going to be something special.

Senin için de küçük bir şey, bebek.

A little something for you, too, baby.