Belçika

Poirot için sakin bir noel olacak belki radyomla, bir kitapla ve bir kutu da enfes Belçika çikolatasıyla.

For Poirot, it will be a quiet Christmas with my radio perhaps, a book, and a box of exquisite Belgian chocolates.

Görünüşe göre Buster Edwards da Belçika Kongosu'nda paralı asker olarak çalışıyor.

And Buster Edwards is apparently operating as a mercenary soldier in the Belgian Congo.

Hollanda, Belçika, İtalya, Batı Almanya ve Güney Afrika.

Holland, Belgium, Italy, West Germany and South Africa.

Bu savaşa Almanları Afrika'da öldürerek başladım sonra Fransa, sonra Belçika.

I started this war killing Germans in Africa, then France, then Belgium.

Almanya, Fransa'ya savaş ilan etti ve Belçika'ya girdi.

Germany has declared war on France and invaded Belgium.

Tamam. Londra, Belçika, İsviçre, Güney Afrika soygunları.

Okay, thefts in London, Belgium, Switzerland, South Africa.

Belçika'da geçen bir ay bize iyi ve kötü bir subaya malolmuştu Buck Compton ve Norman Dike.

A month in Belgium cost us one good officer, Buck Compton and one bad one, Norman Dike.

Ama bu Belçika'dan bile büyük, Orlando.

But, this is bigger than Belgium, Orlando.

Londra, Belçika, İsviçre, Güney Afrika soygunları.

Thefts in London, Belgium, Switzerland, South Africa.

İki tane pirzolalı 'French Dip Sliders' ve iki tane de Pepper Jack ve mayonezli Belçika kızartması.

Two prime rib French dip sliders and two Belgian fries with the pepper Jack Mayo.