Bellini

Bir Bellini beşik almak ne kadar pahalı bir fikrin var mı?

Do you have any idea how expensive it is to get a-a-a Bellini crib?

Yani şimdi, Lance Bellini de mi kayboldu?

So now Lance Bellini has disappeared too?

Ölen adamın adı Angelo Bellini."Hayvan Angie" olarak biliniyor.

Our dead man's name is Angelo Bellini, AKA Angie the Animal.

Bu bir Bellini mi?

Is that a Bellini?

Evet, iki Bellini lütfen.

Yeah, two Bellinis, please.

Unut Puccini'yi, Rossini'yi ve Bellini'yi!

Forget Puccini, Rossini and Bellini!

Bellini, Puccini, Rossini.

Bellini, Puccini, Rossini.

Bu mahalledeki herkesin bir Bellini'si var.

Everybody in this neighborhood's got a Bellini.

Peki ya Bellini?

What about Bellini?

Doğru, işte bu yüzden bellinis ve bolugas partisini reddettim.

Correct, which is why I declined bellinis and belugas.