Berman

İlginç bir hikaye, Bay Berman. Ama benim sonum biraz farklı.

That's a very interesting story, Mr. Berman, but I have a different ending.

Pete, bu Harry Berman.

Harry, this is Pete.

Jake ve Kitty Berman, kocamı öldürdü ve sen de yardım ettin.

Jake and Kitty Berman killed my husband and you helped.

Bay Berman, biz resmen tanıştırılmadık, ama ben Mag Wildwood, Arkansas, Willwood'tan.

Mr. Berman, we haven't been formally introduced, but I'm Mag Wildwood from Wildwood, Arkansas.

Robert Berman üç gün önce öldürüldü.

Robert Berman was killed three days ago.

Bir mendil getir.. .bir de Kitty Berman var.

Get me a handkerchief. there's Kitty Berman.

Pete, bu da Harry Berman.

Pete, this is Harry Berman.

Selam millet Ben Bob Miller yanımda da Jacques Berman var.

Hi, everybody. This is Bob Miller along with Jacques Berman.

Onun sağ kolu olan adama. Princeton'dan Jerry Berman diye biri.

His right-hand man, guy named Jerry Berman, from Princeton.

Bayan Berman, eğer bana bu fırsatı verirseniz,

Ms. Berman, if you give me this opportunity,