Binbaşı

Bu Daniel Jackson, Binbaşı Carter ve Albay O'Neill.

This is Daniel Jackson, Major Carter and Colonel O'Neill.

Binbaşı Samantha Carter, Dr Daniel Jackson ve Teal'c.

Major Samantha Carter, Dr Daniel Jackson and Teal'c.

Evet binbaşı ama şimdi o ölü bir şey.

Yes, major but now it is a dead something.

Bu Binbaşı Steve McGarrett. Bu da Dedektif Danny Williams.

This is Lieutenant Commander Steve McGarrett and Detective Danny Williams.

Bu çok cömert bir teklif, Binbaşı, çok cömert.

Well, this is a very generous offer, Major, very generous.

Ve Binbaşı Carter sizi görmek için burada.

And Major Carter is here to see you.

Bu uzun bir hikaye, Binbaşı.

Well, it's a long story, Major.

Her şey kontrol altında, Binbaşı.

Everything is under control, Major.

Bu Binbaşı Carter, Albay Jack O'Neill ve Teal'c.

This is Major Carter, Colonel Jack O'Neill and Teal'c.

Binbaşı Carter ve Dr Jackson'a ne dersin?

What about Major Carter and Dr. Jackson?