Birliği

Dinle yarın ilk olarak sen ve ben birlikte bir kaç çocuk ile birlikte

Listen first thing tomorrow, you and I will get together with a couple of the children

Hayır. Baban için çok zor bir gün ve ailesi ile birlikte olmaya ihtiyacı var.

No, this is a very difficult day for your father, and he needs to be with his family.

Mükemmel değil biliyorum ama bu benim için çok önemli. Birlikte kalmamız kardeşlerim için de çok önemli.

I know it's not perfect, but it's very important to me and to my brothers that we stay together.

Başka bir zamanda, başka bir yerde, sen ve ben birlikte harika olurduk.

Another time, another place, you and I We really would have been great together.

Çünkü sen de benimle birlikte olmak istiyorsun.

It's because you want to be with me too.

Hayır ama sen ve ben belki başka bir yerde, güzel bir yerde birlikte yiyebiliriz.

But, uh, me and you maybe we could eat somewhere else, you know, somewhere nice.

Yani, birlikte değil sadece aynı anda çünkü artık birlikte değiliz, değil mi?

I mean, not together. Just at the same time. 'Cause, we're not together anymore, right?

O zaman, benimle birlikte gelir misin?

And then will you come with me?

Daha önce hiç bir kadınla birlikte olmamıştım.

You know, I've never been with a woman before.

Birlikte bir hayat kurduk, ve bu hayat, devam etmesini istediğim gerçekten de güzel bir hayat.

You know, we built a life together, and it's a really good life that I would like to continue.