Blockbuster

Blockbuster, Pizza Hut, Taco Bell; hepsinde çalıştım. Pizza Hut ve Taco Bell karışımı bir yer.

Worked at Blockbuster, Pizza Hut, Taco Bell combination Pizza and Taco Bell.

Bu bir Blockbuster Video Üyelik kartı, efendim.

That's a Blockbuster Video membership card, sir.

Teknoloji işe yaramadı ve Blockbuster ile olan anlaşma feshedildi.

The technology didn't work and the deal with Blockbuster soon collapsed.

Blockbuster Video, Des Moines, Iowa.

Blockbuster Video, Des Moines, Iowa.

Hank Moody Blockbuster'da çalıştı?

Hank Moody worked at Blockbuster?

Blockbuster çok eski ve korkutucu.

Blockbuster is so old it's creepy.

O da Blockbuster'da bir buldu.

And he got a job at Blockbuster.

Blockbuster Video, A.T.M.

Blockbuster Video, A.T.M.

Hulu ve Crackle hala Blockbuster kadar para kazandırmıyorlar.

Hulu and Crackle still don't make the money Blockbuster does.

Pets.com, Blockbuster ve Askjeeves ile birlikte.

Along with pets.com, Blockbuster and askjeeves.