Bobo

Sen ne düşünüyorsun, Bobo?

What do you think, Bobo?

Ben de seni seviyorum Bobo.

I love you, too, bobo.

Bobo, lütfen bir işaret ver.

Bobo, please give the signal.

Bobo, sadece ona bir işaret ver.

Bobo, just give her the signal.

İşte ben, Willy Harris ve Bobo arasındaki anlaşma.

Here's the agreement between me, Willy Harris and Bobo.

Merhaba benim adım Bobo.

Hello! My name's Bobo.

Lacey, bu Ed, Patrick, Nolan ve Bobo.

Lacey, this is Ed, Patrick, Nolan, and Bobo.

Bobo, buraya gel.

Bobo, come here.

İyi şanslar, Bobo.

Good luck, Bobo.

Ve bu da Bobo.

And he is Bobo.