Bohm

Dürüst olmam gerekirse Bay Bohm, bu hiç iyi bir fikir gibi görünmüyor.

To be honest, Mr. Bohm, that doesn't seem like a very good idea.

Sen iyi birisin Martin Bohm ama seni tanımanın bir bedeli var.

You're a good man, Martin Bohm, but knowing you has a price.

Eee, Bay von Bohm. Her şey yolunda mı?

So, Mr. von Bohm, is everything all right?

Ben Martin Bohm, bu da oğlum Jake.

I'm Martin Bohm; this is my son, Jake.

Bay Bohm iyi bir baba.

Mr. Bohm is a good father.

Evet Üstad. Bahsettiklerinize uyan Jacob Bohm adında genç bir çocuk var.

Yes, Rebbe, th-there is one instrument in particular, a young boy named Jacob Bohm.

Martin ve Jake Bohm.

Martin and Jake Bohm.

Günaydın, Bay von Bohm.

Good morning, Mr. von Bohm.

İyi geceler Martin Bohm.

Good night, Martin Bohm.

Evet, çok iyi bir fikir, Bay von Bohm.

That's an excellent idea, Mr. von Bohm.