Brad

Brad, sen otur ben de sana bir şişe şarap getireyim.

Brad, sit down and I'm gonna get you a bottle of wine, okay?

Bak Brad, çok kötü hissediyorum, tamam mı? Ama bu benim suçum değil.

Look, Brad, I feel terrible, okay, but this is not my fault.

Brad, bu çok önemli ve bu konuşmayı yapmak istiyorum.

Brad, this is very important. I wanna have this conversation.

Brad ve Scott öldü. Ama eminim siz bunu biliyorsunuzdur, değil mi efendim?

Brad and Scott are dead, but I'm sure you already know that, don't you, sir?

Evet, Brad, profesyonel asker için bir tek uygun yol var.

No, Brad, there's only one proper way for a professional soldier to die.

Merhaba Bayan Jane, Bay Brad.

Oh, hello, miss Jane, Mr. Brad.

Sadece Brad ve Angelina'dan biraz daha az, Tom Hanks ve Rita Wilson'dan biraz fazla olduğumuzu söylüyorum.

I'm just saying we're a little less Brad and Angelina, a little more tom Hanks, Rita Wilson.

Bayan Jane, Bay Brad.

Oh, miss Jane, Mr. Brad.

Peki, Max, Penny ve Brad; en sevdiğiniz rengi yazın ve biz de tahmin edelim.

Okay, Max, Penny, and Brad, you write down your favorite color, and we guess.

Derin bir nefes al, Brad.

Take a deep breath, Brad.