Buda'ya

Buda'ya yüz gün boyunca dua et.

Pray for a hundred days to Buddha.

O zaman en azından Buda'ya bir tütsü yakalım.

So let's at least offer Buddha incense.

Buda'ya bir kez dua ettin sadece.

You only prayed to Buddha once.

Bu dünyada, kadınlarda da erkeklerde de bozukluklar var. Yalnızca Buda'ya ulaşan kadın ve erkekler ruhu somutlaştırırlar.

In this world, there is foulness in both men and women. only the Bodhisattva embodies both male and female essences.

Buda, Krişna, ya da Tanrı.

Buddha, Krishna, the God within.

Buda ya da bir ilah gibi.

Like a Buddha or some divinity.

Hava desteği, burada acilen Büyük Buda'ya ihtiyacımız var.

Air support, we need Big Booter delivered and dropped now.