Bunu

Hey, dostum bunun için gerçekten çok üzgünüm.

Hey, man, I'm really sorry about this.

Ve ben bu işte gerçekten çok iyiyim.

And I'm really, really good at it.

Ve ben her zaman onun sizin için gitmeli bu adam çok daha fazla tür olduğunu düşündüm.

And I always thought he was much more the kind of guy that you should go for.

Evet, bu iyi değil.

Yeah, this isn't good.

Hayır hepsi bu.

No, that's all.

Bu da benim için mi?

This for me too?

Bu doğru mu?

This is right?

Güzel bir şey, değil mi bu?

Well, that's good, right?

Şimdi, beni iyi dinle genç adam Bu sefer, Bu telefon numarası şeften geliyor.

Now, you listen to me, young man this time, this phone number comes from the Chief.

Evet, ama bütün bildiğim bu.

Yeah, but that's all I know.