Bunu

Bu sen ve ben.

This Me and you.

Benim için mi bu?

This is for me?

Hayır, bu benim için.

No, this is for me.

Bu sadece senin için.

This is just for you.

Bu ne için var?

What is this for?

Bu da Benim.

This is me.

Bu sadece benim için.

This is just for me.

Ve bu ne peki?

And what is this?

Ama bunun için değil.

But not for this.

Bu da sen:

This is you: