Bursu

Bilirsin, belki bir futbol bursu, ya da, bilmiyorum.

You know, on a football scholarship or I don't know.

Sen her zaman bir futbolcu bursu alabilirsin.

You could always get a football scholarship.

Bir son dakika bursu gelmiş ve onu ben aldım.

A last-minute scholarship came through and I got it.

Albuquerque Üniversitesi, Basketbol Bursu!

University of Albuquerque, Basketball Scholarship!

Eğer paraya ihtiyacın varsa Kappa bursu var.

If you need money, there's always the Kappa scholarship.

O teknoloji, bir teşebbüs ödülü ve MacArthur dahi bursu kazandırdı.

That technology won an Enterprise award and a Macarthur genius grant.

George Mason Üniversitesi'ne basketbol bursu.

Basketball scholarship to George Mason University.

Sonuçlar öyle umut verici ki, Howard Hughes Araştırma Bursu aldım.

The results are so promising, I got a Howard Hughes Research Fellowship.

Pekala. Bu bursu neden hak ediyorum?

So, why do I deserve this scholarship?

Bizim Vince Korsak bunu hak eden öğrenciler için B.P.D bursu organize etti,

So our very own Vince Korsak has organized a B.P.D. scholarship for deserving students,