We also found translations for word bush in English.

Bush

Başkan Bush, Reagan, Carter, Ford ve Nixon kutlama seremonisi için hazır bulundular.

Presidents Bush, Reagan, Carter, Ford and Nixon were on hand for the groundbreaking ceremony.

Başkan Bush, Usame bin Ladin'i ölü ya da diri ele geçirmek istediğini söyledi.

President Bush said that he wanted to capture Osama bin Laden dead or alive.

Başkan Bush, Reagan, Carter, Ford ve Nixon... .. . kutlama seremonisi için hazır bulundular.

Presidents Bush, Reagan, Carter, Ford, and Nixon were on hand for this groundbreaking ceremony.

Bu doğru, unutmuşum, Laura Bush bir adamı öldürdü.

That's right, I forgot, Laura Bush killed a guy.

George Herbert Walker Bush

George Herbert Walker Bush

George W. Bush da olabilir.

Could be George W Bush.

Prescott Bush, şimdiki başkanımızın büyük babası, ve tabi ki eski başkanımızın babası.

Prescott Bush, our current president's Grandfather, and of course our former President's father.

Laura Bush bir adamı öldürdü.

Laura Bush killed a guy.

Bir düşünsene, şu an bu eyalette bir yerlerde, Jeb Bush canlı bir köpek yavrusu yiyor.

Florida. Just think, somewhere in this state right now, Jeb Bush is eating a live puppy.

Olabilir. George W. Bush da olabilir.

Could be, could be George W. Bush.