Caleb'in

Neden Caleb'in kulağının arkasında tuz var ki?

Why would Caleb have salt behind his ear?

Julie ve Caleb'in düğün davetiyesi.

Julie and Caleb's wedding invitation.

Neyse, bu sanki ben ve Caleb'in babası gibi.

Anyway, it's like me and Caleb's dad.

Bugün buraya, Caleb ile Catherine'in yeminlerini yeniden etmelerini kutlamak için toplandık.

We've gathered here today to celebrate the reaffirmation of vows with Caleb and Catherine.

Ne yani, o, Caleb'in kiralık katili mi?

And what is she, like, Caleb's hitman?

Caleb' in kalbi, büyükannemin kanseri.

Caleb's heart, my grandmother's cancer.

Adı Asya, Caleb'in karısı.

That's Assia, Caleb's wife.