We also found translations for word cambridge in English.

Cambridge

Slough Metropolitan Üniversitesi, Abergavenny Teknik okulu Cambridge Ringroad Üniversitesi

Slough Metropolitan University, Abergavenny Tech, Cambridge Ringroad University

Bakın, Harold Saxon asla Cambridge'e gitmemiş. Harold Saxon diye biri yok!

Look, Harold Saxon never went to Cambridge, there was no Harold Saxon!

Dün tarihli sadece bir tane var, Gretchen Cambridge'den.

There's only one dated yesterday, from a Gretchen Cambridge.

Bay Cambridge, son bir soru daha.

Mr. Cambridge, one more question.

Ve Cambridge'deki çift. İkisi de profesör, Ian ve Barbara Chesterton.

And this couple in Cambridge, both professors, Ian and Barbara Chesterton.

Tamam, peki ya Cambridge dışında?

Okay, what about outside Cambridge?

Johnny, Cambridge'ten beri en iyi arkadaşım.

Johnny's my best friend. Since Cambridge.

Sidney, Grantchester bir Cambridge değil ve Cambridge de kesinlikle bir Londra değil.

Sidney, Grantchester is not Cambridge and Cambridge is most certainly not London.

Ben Cambridge'e gittim Charles, ciddi bir gazeteciyim ben.

I went to Cambridge University, Charles. I'm a serious

Peki, Susan ve Ethan Duncan gen bilimcilermiş. İkisi de İngiliz vatandaşı. Moleküler biyoloji için Cambridge'e gitmişler.

Okay, Susan and Ethan Duncan, they were geneticists, both British citizens, um, they went to Cambridge for molecular biology.