Carl

Belki bir gün anlarım ama şimdi bizim için en iyisi, özellikle de Carl için onun gitmesi.

Maybe someday I'll know, but for now The best thing for us, and especially for Carl, is that she leaves.

Carl, Ben de seninle konuşmak istiyorum, fakat şimdi doğru zaman değil.

Carl, I want to talk to you, but now is not the right time.

Sonra Carl doğdu ve sen harikaydın ve yemin ederim, her şeyi açıklayabilirim.

Then Carl came along, and you were amazing and I swear, I can explain everything.

Bana şöyle dedi,"Carl" dışarıda bir yerlerde bu rol için doğmuş bir kadın var.

He said to me, "Carl "somewhere out there is a woman born to play this role.

Beth, Carl seni korumak için Komutan Murphy, Memur Robinson ve Memur Clayton'u getirdi, tamam mı?

Beth, Carl brought Commander Murphy and officers Robinson and Clayton to protect you, okay?

Carl, sana bir soru sorabilir miyim?

Carl, can I ask you a question?

O senin ve benim gibi değil, Carl.

He's not like you and me, Carl.

Lütfen beni rahat bırak Carl.

Please leave me alone, Carl.

Son kez söylüyorum, Carl Scott benim dostum değil.

For the last time, Carl Scott is not my buddy.

Carl az önce bana ne dedi biliyor musun?

Hey, you know what? Carl just told me.